Call (012)493-22-84; (051)816-60-40

(012)493-22-84; (051)816-60-40

Management Skills

Korporativ Davranış Kodeksi

Korporativ Davranış Kodeksi (Corporate Code of Conduct) Mükəmməl hazırlanmış Korporativ Davranış Kodeksi şirkətin missiyasını, dəyərlərini və

 • 3 saat
Register Yourself!
360.0 AZN

ISO 9001:2015 Quality Management

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tətbiqi müasir günümüzdə bir çox şirkətlər tərəfindən vacib bilinir. Böhran vəziyyətində bazarda rəqabətə

 • 32 saat, 1 ay
Register Yourself!
220.0 AZN

Procurement Contracts and Processes

Procurement Contracts and Processes, Third Party Due Diligence   Module 1: Effective Business Communication The training module aims at providing

 • 15; 17; 18 of June 2017
 • 15 - 8 hours; 17 - 4 hours; 18 - 4 hours.
 • Azeri; English
Register Yourself!
120.0 AZN

Presentation Skills

Introduction Presenting to groups is one of the most stressful experiences for many people. This is borne out by the fact that speaking in public is

 • 2 days
 • Azeri; English; Russian
Register Yourself!

Fundamentals of Risk Management

Introduction Now more than ever, people and organizations must plan, response and recognize all forms of risks that they face. Fundamentals of Risk

 • 3 hours
 • Azeri; English; Russian
Register Yourself!
119.00 AZN

SATINALMALARA DAİR MÜQAVİLƏLƏR

SATINALMALARA DAİR MÜQAVİLƏLƏR: ƏSAS ANLAYIŞLAR VƏ MÜDDƏALAR, TƏCHİZATDA RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSI  22-23 İyul, 2017 Təlim proqramı iki hissədən

 • 2 gün (gündə 3 saat olmaqla)
 • Azərbaycan dilində
Register Yourself!